Velkommen til  Det Sorte Register   "Kæmp for alt hvad du har kært"

 

Det Sorte Register er LUKKET.

 

Politiet Dummer Sig blev i juni 2007 stiftet med det formål at vejlede borgere i hvordan man kunne klage over politibetjente der i tjenesten valgte at overtræde loven og tilsidesætte borgernes rettigheder m.v.  Senere udvidede hjemmesiden Politiet Dummer Sig til også at registrer de betjente der valgte at tilsidesætte loven for egen vindings skyld.

 

Men i juni 2011 ændrede hjemmesiden Politiet Dummer Sig navn til Det Sorte Register og i løbet af kort tid blev registret udvidet fra kun at registrer betjente til også at registrer alle i det offentlige system der overtrådte loven mens de udførte deres arbejde.  På blot få måneder fik Det Sorte Register mere end 50 henvendelser om dagen fra borgere der ville have en eller flere registreret eller fra borgere der havde brug for et råd eller to.

 

I alt har Det Sorte Register fra perioden 2011 til 2016 modtaget mere end 20.000 henvendelser fra borgere der er kommet i klemme i det offentliges magtliderlige verden.

Selvom at Det Sorte Register stadigvæk er kendt over hele verden. Særdeles i medierne har Det Sorte Register valgt at dreje nøglen om.

 

Der vil altid være brug for et register hvor myndigheder og ansatte i den offentlige sektor bliver registreret når loven bliver overtrådt men da jeg har en uddannelse, familie og virksomhed har jeg valgt at fravælge nogen ting og her er valget kommet på Det Sorte Register. Da jeg ikke længere har tid til at foretage registreringer, opdateringer m.v. af hjemmesiden.

 

Lukningen har altså intet at gøre med at jeg bliver stævnet for freds- og ærekrænkelse samt bagvaskelse og injurier efter Straffelovens § 267 jf. § 268 da disse stævninger ikke har nogen effekt på mig da jeg ikke bøjer mig for ´terrorister´ fra det offentlige system men lukningen skyldes at jeg ikke har tiden til at foretage opdateringer, registreringer m.v.

 

Men mon ikke at jeg på et tidspunkt finder på noget nyt igen som tiltag mod myndighederne Så de skal ikke glæde sig for tidligt for før eller siden kommer der helt sikkert noget nyt der er meget være end Det Sorte Register har været indtil nu.

 

Med venlig hilsen

 

 

Ole Eli Christiansen(C) Copyright 2011 - 2015 Alt hvad der forefindes på Det Sorte Register er ophavsretslig beskyttet. Det er derfor ulovligt at kopiere, foretage skærmprint
eller offentliggøre oplysningerne uden forudgående skriftlig aftale med Det Sorte Register i henhold til den amerikanske ophavsretslov.