Mere eller mindre alle kan få adgang til oplysningerne i vores database over offentlige ansatte, advokater m.v. som er blevet registreret
af den ene eller den anden årsag.

Men for at Du/I kan få adgang skal du sende en mail til database @ DetSorteRegister.info

I den mail du sender skal der stå.

Stillingsbetegnelse:
Cpr. nr
Fulde navn (Fornavn(e), Mellemnavn(e), Efternavn(e)
Adresse:
Post nr. & By:
Telefonnummer:
E-mail:
Beskrivelse af hvorfor du vil have adgang