Maerkesager

Vores vigtige mærkesager ligger naturligvis indenfor social- og arbejdsmarkedetsområdet.

Politikere

Kend dine lokale politikere.  Så du kan træffe det rigtige valg når du skal ned og sætte dit X til valget.

Valg

Det Sorte Register stiller op til kommunal- og regionsvalget i Haderslev Kommune & Region Syddanmark under bogstav Y.

Om os

Ole Eli Christiansen stiftede i 2007 hjemmesiden Politiet Dummer Sig der havde det formål at foretage registreringer af politiet og deres ansatte når loven blev overtrådt i tjenesten men flere og flere kontaktede Politiet Dummer Sig samt Ole Eli Christiansen og spurgte hvorfor der ikke også blev foretaget registreringer af sagsbehandlere, psykologer, politikere osv. Det gjorde at Det Sorte Register i 2011 blev stiftet af Ole Eli Christiansen.

Det Sorte Register tog hurtig form og virksomhedens e-mail blev nærmest lagt ned af alle de e-mails der blev sendt til virksomheden. Men også flere myndigheder begyndte at være skeptisk og træt af Det Sorte Register og dens stifter Ole Eli Christiansen og klage derfor til Datatilsynet og indgav anmeldelse til flere forskellige politikredse. Men det hjalp intet Datatilsynet afviste at Det Sorte Register overtrådte persondataloven og Politiet mente ikke at Det Sorte Register gjorde noget strafbart.

Flere myndigheder ville ikke accepter Datatilsynets og Politiets afgørelse. Her i blandt Odsherred og Jammerbugt Kommuner der valgte at stævne Ole Eli Christiansen for Freds- og ærekrænkelse samt bagvaskelse og injurier. Men det stoppede ikke Ole Eli Christiansen.
Selvom at han tabte sagerne da han ikke gjorde noget for at vinde dem.

Ole Eli Christiansen blev i sagerne dømt til at fjerne registreringerne fra Det Sorte Register ligesom han blev dømt til at betale flere millioner kroner i erstatning.

Men trods afgørelsen er registreringerne aldrig fjernet ligesom erstatningerne heller aldrig er blevet betalt. Ole Eli Christiansen har trods de to domme fra henholdsvis Retten i Holbæk og Retten i Kolding fortsat med at foretage registreringer af dem der arbejder i det offentlige eller på anden måde hjælper det offentlige med at overtræde loven på den ene eller den anden måde.

Det Sorte Register modtager hver eneste uge mere end 300 henvendelser som fordeler sig over telefon og mails med sager hvor myndighederne af den ene eller den anden grund har overtrådt loven.

Registeret

Kommer Det Sorte Register i besiddelse af informationer om at man som offentlig ansat, advokat, psykolog, eller lignende vælger at overtræder loven i offentlig tjeneste vil man omgående og uden varsel blive registreret i vores registerdatabase.

En registrering er en registrering for livstid og vil derved aldrig blive slettet, blokeret eller lignende.

Vaelgererklaeringer

Det Sorte Register vil gerne stille op til folketinget og i den anledning har vi brug for godt 20.200 vaelgererklaeringer.