Ole Eli Christiansen stiftede i 2007 hjemmesiden Politiet Dummer Sig der havde det formål at foretage registreringer af politiet og deres
ansatte når loven blev overtrådt i tjenesten men flere og flere kontaktede Politiet Dummer Sig samt Ole Eli Christiansen og spurgte hvorfor
der ikke også blev foretaget registreringer af sagsbehandlere, psykologer, politikere osv. Det gjorde at Det Sorte Register i 2011 blev stiftet
af Ole Eli Christiansen.

Det Sorte Register tog hurtig form og virksomhedens e-mail blev nærmest lagt ned af alle de e-mails der blev sendt til virksomheden.
Men også flere myndigheder begyndte at være skeptisk og træt af Det Sorte Register og dens stifter Ole Eli Christiansen og klage derfor til Datatilsynet og
indgav anmeldelse til flere forskellige politikredse. Men det hjalp intet Datatilsynet afviste at Det Sorte Register overtrådte persondataloven og Politiet
mente ikke at Det Sorte Register gjorde noget strafbart.

Flere myndigheder ville ikke accepter Datatilsynets og Politiets afgørelse. Her i blandt Odsherred og Jammerbugt Kommuner der valgte at stævne
Ole Eli Christiansen for Freds- og ærekrænkelse samt bagvaskelse og injurier. Men det stoppede ikke Ole Eli Christiansen.
Selvom at han tabte sagerne da han ikke gjorde noget for at vinde dem.

Side 2.