Ole Eli Christiansen blev i sagerne dømt til at fjerne registreringerne fra Det Sorte Register ligesom han blev dømt til at betale flere millioner kroner i erstatning.

Men trods afgørelsen er registreringerne aldrig fjernet ligesom erstatningerne heller aldrig er blevet betalt. Ole Eli Christiansen har trods de to domme fra henholdsvis Retten i Holbæk og Retten i Kolding fortsat med at foretage registreringer af dem der arbejder i det offentlige eller på anden måde hjælper det offentlige med at overtræde loven på den ene eller den anden måde.

Det Sorte Register modtager hver eneste uge mere end 300 henvendelser som fordeler sig over telefon og mails med sager hvor myndighederne af den ene eller den anden grund har overtrådt loven.

Ole Eli Christiansen har siden virksomhedens start arbejdet i døgndrift for at hjælpe dem der har brug for hjælp i de forskellige sager som de er rendt ind i hos myndighederne.

Side 1.