Maerkesager

Vores vigtige mærkesager ligger naturligvis indenfor social- og arbejdsmarkedetsområdet.

Politikere

Kend dine lokale politikere.  Så du kan træffe det rigtige valg når du skal ned og sætte dit X til valget.

Valg

Det Sorte Register stiller op til kommunal- og regionsvalget i Haderslev Kommune & Region Syddanmark under bogstav Y.

Maerkesager

 

* Sager om Anbringelser af børn/unge med tvang eller ej, nedsættes til et minimum, (antallet af anbragte børn uden for hjemmet, er for stort i Danmark).

* STOP! Tvangsbortadoption

* Fokus på, at lige så hurtigt man har anbragt, et barn uden for hjemmet, lige så hurtigt, skal man arbejde henimod en hjemgivelse.

* Sagerne omhandlende anbringelser af børn, med eller uden tvang, flyttes fra kommunerne og over til det nye familieretlige system der træder i kraft 1. april 2019. så kommunerne fremadrettet udelukkende beskæftiger sig med støtte og hjælpe foranstaltninger.

* Der etableres lønsystem, med pensionsordning til plejefamilier, og det skattefrie omkostningstillæg reguleres. 

Sagsbehandler skal have en autorisation ligestillet med psykologer, læger og lign. Så det er muligt at fratage en sagsbehandler sin autorisation ved overtrædelse af gældende lovgivning, eller brug af tvang eller trusler.

* Ved psykologiske undersøgelser også kaldet (fku) af såvel børn, unge og forældre skal valget af psykolog, ligge ultimativt ved forældrene, og må ikke kunne kræves i tide og utide, men heller ikke undlades.

* Advokat bistand burde tilbydes alle med en nuværende, såkaldt frivillig anbringelse!
* Alle bor tilkendes sin egen advokat også selvom at man er gift, samboende m.v.

 

Registeret

Kommer Det Sorte Register i besiddelse af informationer om at man som offentlig ansat, advokat, psykolog, eller lignende vælger at overtræder loven i offentlig tjeneste vil man omgående og uden varsel blive registreret i vores registerdatabase.

En registrering er en registrering for livstid og vil derved aldrig blive slettet, blokeret eller lignende.

Vaelgererklaeringer

Det Sorte Register vil gerne stille op til folketinget og i den anledning har vi brug for godt 20.200 vaelgererklaeringer.