Maerkesager

Vores vigtige mærkesager ligger naturligvis indenfor social- og arbejdsmarkedetsområdet.

Politikere

Kend dine lokale politikere.  Så du kan træffe det rigtige valg når du skal ned og sætte dit X til valget.

Valg

Det Sorte Register stiller op til kommunal- og regionsvalget i Haderslev Kommune & Region Syddanmark under bogstav Y.

Psykiatrtriskpolitik

Har du en psykiatrisk sygdom af den ene eller den anden art. Enten kortvarigt eller langvarigt så mener Det Sorte Register at du skal have hjælp med det samme. Du kan herunder se hvad hjælp vi mener at du skal have af hjælp osv..

Læge:
Hos din egen læge skal du med en psykiatrisk sygdom straks have den fornødne medicin samt en henvisning til en psykiater, psykolog eller en henvisning til en psykiatrisk afdeling.
Der ligger i nærheden af dig.

Kommune:
Har du en psykiatrisk sygdom så mener Det Sorte Register at kommunen omgående skal stille en støtte, kontakt person til rådighed. Det kan være en som du selv vælger, en sagsbehandler fra kommunen eller en fra en psykiatrisk afdeling som du kan snakke med om din sygdom, de problemer som du har eller hjælpe dig hvis du har brug for hjælp i forbindelse med din sygdom.

Psykiatrisk skadestue:
Når du henvender dig på en psykiatrisk skadestue mener Det Sorte Register at du skal tages alvorligt. Mange med en psykiatrisk sygdom har svært ved selv at bede om hjælp og derfor er det forkasteligt at man som psykisk syg bliver afvist hvis man dukker op på en psykiatrisk skadestue.

Psykiatrisk afdeling:
Mens du er på en psykiatrisk afdeling mener Det Sorte Register at du som patient skal have alt den hjælp, støtte og vejledning som du har brug for og når du igen bliver udskrevet fra psykiatrisk afdeling skal afdelingen sikre sig at kommunen står klar med en støtte- kontaktperson til dig som så kan hjælpe og vejlede dig

Psykiater:
Når du går til psykiater så skal det være en som du har tillid til og en som vil lytte til dig. Det Sorte Register mener at en psykiater skal kunne tilbyde personlige samtaler både hos psykiateren men også i dit eget hjem. Og det bør som patient være gratis at gå til psykiater.
Det Sorte Register mener at man bør kontakte en psykiater både med og uden henvisning fra en læge eller en psykolog.

Psykolog:
Når du går til psykolog skal du som patient være tryk ved den psykolog du går til og vide at det du snakker med din psykolog om bliver mellem dig og psykologen og at psykologen ikke uden skriftlig aftale med dig videregiver oplysninger videre til anden person eller myndighed.
Det Sorte Register mener også at det skal være gratis at gå til psykolog hvis man har en psykiatrisk sygdom.

Tvang i psykiatrien:
Når man er psykisk syg så mener Det Sorte Register at ingen mennesker skal udsættes for tvang af nogen art. hverken indenfor medicin, fastspænding eller lignende. Tvang før forbydes i psykiatrien uanset hvad årsagen kan være.

Registeret

Kommer Det Sorte Register i besiddelse af informationer om at man som offentlig ansat, advokat, psykolog, eller lignende vælger at overtræder loven i offentlig tjeneste vil man omgående og uden varsel blive registreret i vores registerdatabase.

En registrering er en registrering for livstid og vil derved aldrig blive slettet, blokeret eller lignende.

Vaelgererklaeringer

Det Sorte Register vil gerne stille op til folketinget og i den anledning har vi brug for godt 20.200 vaelgererklaeringer.