Er du fra Pressen og gerne vil have en kommentar fra Det Sorte Register kan du altid tage kontakt til vores pressetjeneste.

Telefon: +45
Valg telefon: +45 71 99 26 82
E-mail: presse @ DetSorteRegister.info