Maerkesager

Vores vigtige mærkesager ligger naturligvis indenfor social- og arbejdsmarkedetsområdet.

Politikere

Kend dine lokale politikere.  Så du kan træffe det rigtige valg når du skal ned og sætte dit X til valget.

Valg

Det Sorte Register stiller op til kommunal- og regionsvalget i Haderslev Kommune & Region Syddanmark under bogstav Y.

Ansøgning om adgang til Registeret

 

Mere eller mindre alle kan få adgang til oplysningerne i vores database over offentlige ansatte, advokater m.v. som er blevet registreret
af den ene eller den anden årsag.

Men for at Du/I kan få adgang skal du sende en mail til database @ DetSorteRegister.info

I den mail du sender skal der stå.

Stillingsbetegnelse:
Cpr. nr
Fulde navn (Fornavn(e), Mellemnavn(e), Efternavn(e)
Adresse:
Post nr. & By:
Telefonnummer:
E-mail:
Beskrivelse af hvorfor du vil have adgang

Vi giver svar indenfor 14 dage.

Registeret

Kommer Det Sorte Register i besiddelse af informationer om at man som offentlig ansat, advokat, psykolog, eller lignende vælger at overtræder loven i offentlig tjeneste vil man omgående og uden varsel blive registreret i vores registerdatabase.

En registrering er en registrering for livstid og vil derved aldrig blive slettet, blokeret eller lignende.

Blog

Hver eneste dag sker der noget rundt om i landet som under ingen omstændigheder bør ske. Ikke alt bør kommenteres eller nævnes. Men det vi mener bør kommenteres eller at vi som politikere bør have en holdning til vil vi ligge ud på vores blog.